O nas

IDEA!

O tym, że przestrzeń wpływa na ludzi, wywołuje w nich rozmaite, mniej lub bardziej uświadomione wrażenia i stany emocjonalne, wiadomo nie od dziś. Czerpiemy więc z dotychczasowej wiedzy i  tworzymy obiekty, które potrafią sprostać indywidualnym oczekiwaniom jej użytkowników. Każdy nasz projekt jest inny, tak jak różnią się nasi Inwestorzy. Łączy je jedno: w centrum jest zawsze człowiek, który będzie użytkownikiem tworzonej przez nas przestrzeni. 

DLACZEGO MY?

Projektujemy gabinety odpowiadające gustom właściciela i przyjazne dla pacjentów. Po kompetencjach lekarza stanowią kolejny powód do wybrania właśnie jego gabinetu.

Tworzymy wnętrza tak, by były one spójne z tożsamością firmy, wyrażały wartości, z którymi się ona identyfikuje i przekazywały pacjentowi pożądane komunikaty. Dbamy o to, żeby nazwa, logo i wnętrza tworzyły spójny, budzący zaufanie i potwierdzający profesjonalizm firmy System Identyfikacji Wizualnej.

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół projektowy to architekci, projektanci wnętrz, projektanci instalacji sanitarnych,  elektrycznych i konstruktorzy. Rzeczoznawcy, z którymi współpracujemy to eksperci z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, twórcy przepisów i członkowie komisji egzaminacyjnych na uprawnienia dla rzeczoznawców.

Dzięki naszej eksperckiej wiedzy Inwestor już na etapie wyboru mieszkania lub lokalu usługowego otrzymuje informację czy dany lokal spełni jego oczekiwania pod względem funkcjonalnym i, w przypadku lokali usługowych (np.  gabinetów stomatologicznych), pozwoli spełnić także wymogi określone przepisami prawa.

Tworzymy zarówno wielobranżowe projekty budynków jak i projekty ich wnętrz.

ETAPY INWESTYCJI

UKŁAD FUNKCJONALNY

W ramach tego etapu wprowadzane są zmiany do układu funkcjonalnego lokalu. Zakres zmian jest okreslony na podstawie rozmowy z Inwestorem i omówieniu jego potrzeb.

Inwestor otrzymuje propozycje układu ścian z uwzględnieniem lokalizacji mebli i sprzętów tak, żeby pomieszczenia były jak najwygodniejsze w użytkowaniu i spełniały wymogi określone przepisami (w przypadku lokali usługowych, np. gabinetów stomatologicznych).

Ten etap pozwala stwierdzić czy dany lokal spełnia pierwotne założenia Inwestora. Przygotowując układy funkcjonalne kilku rozpatrywanych przez Inwestora lokali można porównać ich potencjał i wybrać ten, który w największym stopniu spełnia jego wymagania.

KONCEPCJA ESTETYCZNA

Na tym etapie Inwestor poznaje najistotniejsze założenia estetyczne, powstałe na podstawie wcześniejszego z nim spotkania.

Koncepcja Estetyczna pokazuje główne założenia projektowe i oddaje charakter (styl) wnętrza. Stanowi ona punkt wyjściowy do wyboru konkretnych elementów wyposażenia wnętrza, materiałów wykończeniowych oraz opracowania rysunków dla wykonawcy mebli na indywidualne zamówienie.

Proponujemy dwie formy opracowania Koncepcji Estetycznej:

1. wizualizacje;

2. plansze kolażowe, zawierające rzut pomieszczenia oraz zdjęcia konkretnych elementów wyposażenia wnętrza z pokazaniem ich lokalizacji na rzucie. Zestawienie wszystkich elementów danego pomieszczenia na jednej planszy w formie kolażu pozwala na przedstawienie ich kolorystycznych i stylistycznych relacji, które zaistnieją we wnętrzu po zrealizowaniu projektu.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Na tym etapie na podstawie Układu Funkcjonalnego oraz informacji przekazanych przez Inwestora dotyczących panowanego wyposażenia określana jest lokalizacja niezbędnych punktów instalacyjnych z zakresu branży elektrycznej i sanitarnej. Inwestor otrzymuje rysunki określające dokładną lokalizację punktów instalacyjnych (punkty świetlne, włączniki światła, punkty hydrauliczne, sposób montażu armatury itp.).

PROJEKT WYKONAWCZY

Etap ten odbywa się w oparciu o wcześniejsze ustalenia dotyczące estetyki i stylu wnętrza oraz określenie orientacyjnych, akceptowalnych przez Inwestora przedziałów cenowych dla poszczególnych elementów wyposażenia wnętrza i materiałów wykończeniowych.

Na tym etapie Inwestor otrzymuje listę produktów, które zostana użyte do aranżacji wnętrza (zestawienia ilościowe zastosowanyc materiałów i elementów wyposażenia wnętrz) oraz uszczegółowione rysunki, które umożliwią sprawną realizację założenia.

TECHNOLOGIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

W przypadku projektowania placówek medycznych bardzo istotny jest projekt Technologii, który zaopiniowany przez rzeczoznawców stanowi jeden z załączników przydatnych przy kontroli placówki przeprowadzanej przez Sanepid. Technologia określa m.in. istotne, wynikające z przepisów wymogi, które należy spełnić np. przy wykonywaniu wentylacji mechanicznej, wyborze elementów wyposażenia wnętrz, doborze opraw oświetleniowych i ich mocy, farb i materiałów wykończeniowych.

Podczas kontroli Sanepidu projekt Technologii zaopiniowany pozytywnie przez rzeczoznawców jest dokumentem potwierdzjącym, że placówka stworzona według jego wytycznych spełnia wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa.